sub-head-wrapper"">

ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

  • Discovery of MRI
    เวลาโพสต์: 15 มิ.ย. 2563

    พื้นฐานทางกายภาพของการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) คือปรากฏการณ์ของคลื่นสนามแม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR) เพื่อป้องกันไม่ให้คำว่า "นิวเคลียร์" สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและขจัดความเสี่ยงของรังสีนิวเคลียร์ในการตรวจสอบ NMR ชุมชนวิชาการในปัจจุบันจึงได้สั่ง...อ่านเพิ่มเติม »